Irina Paul

Associate

About Irina Paul
Irina ist seit 2021 Teil unseres Teams.

Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät (Magistra iuris 2019)