Stefan Smietana

Associate

Fachgebiet
Get in touch
Team Assistant
About Stefan Smietana
Stefan ist seit 2024 Teil unseres Teams.

Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät (Magister iuris 2022)